cover

Download Songs Một Người Dân Vn Can đảm Góp ý Sửa Hiến Pháp Loại Bỏ Sự Lãnh đạo Tuyệt đối Của Đcsvn only for review course, Buy Cassette or CD / VCD original from the album Một Người Dân Vn Can đảm Góp ý Sửa Hiến Pháp Loại Bỏ Sự Lãnh đạo Tuyệt đối Của Đcsvn or use Personal Tone / I-RING / Ring Back Tone in recognition that they can still work to create other new songs. DMCA Removal Requests Send to [email protected]
Download Full Album songs Một Người Dân Vn Can đảm Góp ý Sửa Hiến Pháp Loại Bỏ Sự Lãnh đạo Tuyệt đối Của Đcsvn Click Here

Title : Một người dân VN can đảm góp ý sửa hiến pháp loại bỏ sự lãnh đạo tuyệt đối của ĐCSVN
Description : Courtesy of: nnamviet
/user/nnamviet
==================
Điều 4 (sửa đổi, bổ sung Điều 4)

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.

2. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

3. Các tổ chức của Đảng và đảng viên hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.

Điều 70 (sửa đổi, bổ sung Điều 45)
Lực lượng vũ trang nhân dân phải tuyệt đối trung thành với Đảng cộng sản Việt Nam, Tổ quốc và nhân dân, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa, cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế.
Download as MP3 | Download as MP4 | DMCA Report | Fast Download